EPROTECTOR DERÉKALJ ÉS ÜLŐPÁRNA
wagnerhome

wagnerhome

ELEKTROSZMOG

Az elektroszmog a mindennapok folyamán ránk ható, bennünket körülvevő elektromágneses sugárzások együttese, mely természetes (pl. villámlás, meteorológiai jelenségek, Föld mágneses tere, stb.) és mesterséges (pl. telekommunikáció, energiaátvitel, közlekedés, számítástechnika, stb.) forrásokból származik. Minden lakásban és minden munkahelyen körülvesz bennünket az ott található elektromos berendezések és szerelvények által előidézett eletroszmog, de kívülről is behatol házainkba, tartózkodási helyünkre; például a környezetben kiépített nagyfeszültségű vezetékek, a tetőkre szerelt áramvezetékek, a közelben található rádió- és televízió-, illetve rádiótelefon antennák, elektromos kábelek, liftek, villanyüzemeltetésű közlekedőeszközök (villamos, troli, vasút, stb.) forrásaiból. A sugárzások és terek frekvenciájuk, intenzitásuk és a terük jellege (elektromos, mágneses vagy távoltéri sugárzó) szerint nagyon különbözőek és hatásukban is változatos elektroszmogot hoznak létre. Az elektroszmog egyértelmű jellemzője, hogy az alacsony energiájú, úgynevezett nem¬ionizáló tartományba esik. Ezeket a sugárzásokat régóta használja az ember, azonban intenzív használatát ugyanakkor csak a jelen technikai fejlődés igényelte. Felismert egyes pozitív hatásai alapján ezt a sugárzási tartományt az orvosi és kozmetikai gyakorlatban is használják, (pl. mélymeleg, [diathermia], képalkotó diagnosztikai eljárások, |MRI], stb.). Ugyanakkor ennek a sugárzási fajtának egyre kiterjedtebb és intenzívebb jelenléte felveti a kérdést, hogy milyen környezeti kockázata vagy milyen egészségkárosító hatása lehet ennek az újfajta környezeti tehernek.

Viszonylag csak rövid ideje vizsgálják az elektroszmog jelenségét, mint az egészségre potenciális veszélyt jelentő és esetleg a környezetet is károsító hatást. Az eredmények még messze vannak attól, hogy biztos és hiteles képet alkothassunk, de az levonható a kutatásokból, hogy valószínűleg az elektroszmog által okozott stressz-hatás jelentős szerepet játszik az egészségre veszélyt jelentő sugárzási tulajdonságokban. Ugyanakkor az élő természet és benne az ember változatos alkalmazkodó képessége alapján elvárhatjuk, hogy alkalmazkodunk ehhez a környezeti teherhez is, mint például a ruha, cipő viseletének stressz- faktorait is megszoktuk a civilizált világban.

Ugyanakkor az ördög nem alszik...

Nagyon sok tudományos vizsgálat és kiterjedt kísérletsorozat tanulmányozza az elektroszmog jelenségkörét, melynek külön tudományos folyóiratai is léteznek (Electro-Magnet-Biology, Bioelectromagnetics, stb.). A végzett átfogó vizsgálatok azt a lehetőséget sem zárják ki, hogy egyes megmagyarázhatatlan idegi panaszok, egyes krónikus fáradtságtünetek, mozgásszervi gyengeség, esetlegesen allergiás megbetegedések, fejfájás, szorongásos állapotok, alvászavarok is visszavezethetők az erős elektromágneses sugárzásterhelésre. A több százezer emberrel végzett kutatási eredmények azt a lehetőséget is felvetik, hogy a nagyfeszültségű vezetékek és több elektromos berendezés környezetében jellemző elektromágneses sugárzás¬intenzitás fokozott kockázati tényezőt jelenthet a rákos megbetegedéseket és a leukémiát illetően. Sajnos, eddig még egyértelmű válaszokat az egészségkárosítás rizikójára, faktoraira, mechanizmusára nem tudtunk adni. Ezért jobb vigyázni...

Termékünk, melyet kezében tart arra szolgál, hogy kimutassa a környezetében lévő elektroszmogot nem azonos érzékenységgel ugyan, de egészen alacsony frekvenciáktól egészen magasig. A teljes érzékelt tartományban minden frekvenciájú és intenzitású elektroszmog jelenlétét összességében mutatja a készülék (integrális dózis-jellegü hatás), és egy mikro-processzor segítségével minden hatást egységesen energiasugárzásra mW/cm egységekben számol át. Ezt elsősorban nem a tudományos alaposság, hanem az energia- és információ-közlésen alapuló fiziológiai hatás és az érthető, egyszerű (bár így szimplifikált) mért adat egységesítése szempontjából tesszük meg.

A Wagnerhome Kft. által kifejlesztett és gyártott elektroszmog-ellenőrző készülékével az elektroszmog jelenléte igen egyszerű módon mutatható ki, és így az elektromágneses sugárzással kapcsolatos egészségügyi kockázatok csökkenthetőek, vagy legalább tudatosíthatóak.

JAVASLATOK AZ ELEKTROSZMOG HATÁSSAL SZEMBENI VÉDEKEZÉSRE

1) A nem állandóan üzemelő elektromos berendezéseket (például: televízió, kávéfőző gép, mikrohullámú sütő, irodai gépek) teljesen áramtalanítsa, amikor nincs szükség a használatukra, így nem keletkezik szükségtelen elektromágneses mező. Praktikus ebből a célból a kikapcsolható, több dugaszolóaljzattal ellátott csatlakozók alkalmazása; illetőleg a csatlakozódugó kihúzása.

2) Az ágyakat minimum két méter távolságban kell elhelyezni az alábbi berendezésektől: forróvíz-tárolók, hűtőszekrények, elektromos tűzhelyek, mosógépek, fütőszivattyúk, televíziók, Hifi-berendezések, biztosítószekrények. áram- hozzávezetések tetőtérbe és valamennyi hasonló sugárzóforrások. Nem szabad elfelejteni, hogy az elektromágneses sugárzás keresztülhatol a falakon, mennyezeten és padlózaton, és a hatáscsökkentés csak nagyobb távolság alkalmazásával vagy árnyékoló anyagokkal (pl. fémfólia vagy árnyékoló bevonat) érhető el. Az árnyékolást szakemberrel végeztesse, mert a rosszul elvégzett munka növelheti az elektroszmog-értékeket.

3) Ajánlott, hogy az ágyak minimum egy méter távolságban legyenek a fűtő- és vízvezetékektől. Az ilyen csöveken keresztül ugyanis tranziens áramok haladnak keresztül, amelyek a cső környezetében váltakozó mágneses mezőt hoznak létre.

4) Kihangosító nélkül a lehető legkevesebbet és csak rövid időn keresztül használja a mobil és a házi vezeték nélküli telefonokat. Ne használja a gépkocsiban lévő telefonját külső antenna nélkül.

5) A tető felett áthaladó áramvezetékek igen erős váltakozó mágneses teret okozhatnak a házban. Az általános előírások szerint a háztulajdonosok kérhetik az ilyen berendezések (pl. a ház feletti vezetékek) áthelyezését. Az áthelyezés költségeit az áramszolgáltató társaságnak kell viselnie (AVBEItV német előírások szerint). Annak a kérdésnek a tisztázására, hogy az adott esetben a tető felett átvitt áramellátás egészségügyi rizikók miatt nem ésszerű, igény és megrendelés esetén az Országos Joliot-Curie Intézet Nem-ionizáló Sugárzások Osztálya méréseket végez és elkészíti a szakvéleményét.

6) A babatelefon vagy más a lakásban vezeték nélkül használt információs eszköz (ez nem vonatkozik az infra-távirányítókra) környezetében erős mágneses mező jöhet létre, így ajánlott, hogy az ágytól számítva minimálisan egy méter távolságban helyezzék el az ilyen készülékeket.

7) Az információs eszközök mérésénél legyünk tekintettel arra, hogy azok nem állandóan sugároznak, csak akkor, ha információt közvetítenek, vagy a központi nyilvántartónak az aktuális helyzetüket megadják, (mobil telefonok, mobil kommunikációs eszközök).

8) A villanypámákat és -takarókat csak az ágy felmelegítésére ajánlott használni; akkor, mikor ember nem tartózkodik benne. A kikapcsolt, de a hálózatra még csatlakoztatott villanypámák és villanymelegítő-takarók is erős elektromágneses mezőt tudnak létrehozni.

9) A hálószobákba és gyerekszobákba ajánlott hálózati kapcsolók beépítése; így az áramvezetékek valamint lámpák és elektromos berendezések az alvóhelyen csak akkor idéznek elő elektromos mezőket, ha azok ténylegesen áramot fogyasztanak.

10) Lehetőleg ne használjon hálózatról működtetett rádiós ébresztőórákat közvetlenül a feje mellett. Azt a fejétől számítva minimum egy méter távolságban helyezze el.

11) A bekapcsolt mikrohullámú készülékek környezetében minimum két méter távolságban ajánlott tartózkodni.

wagnerhome

wagnerhome

wagnerhome
wagnerhome

wagnerhome

ÚTMUTATÓ AZ ÉRZÉKELT EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSÉHEZ

Az elektroszmog érzékelésekor az alvási terület elektromágneses sugárterhelése különösen fontos az egészségi kockázatok szempontjából. Az ágy teljes fekvőfelületén az optikai érzékelés kijelzésnek zöldnek kell lennie, és ajánljuk, hogy az érzékelt érték ne lépje túl a 0,5 mW/cm2 értéket. Magasabb érzékelési eredmények esetén meg kell keresni az elektromágneses mezők vagy sugárzás okát, és intézkedni kell a terhelés csökkentése érdekében. Az esetek többségében egyszerűen megoldható a terhelés olyan mértékű mérséklése, hogy az érzékelt érték 0,5 mW/cm2 alatt maradjon.

A többi lakótér és a munkavégzési hely esetén az ülő- és tartózkodó helyeken, amennyiben ott napi egy óránál hosszabb ideig tartózkodnak, az érzékelt eredmények szintén a zöld érzékelési tartományban legyenek. Ha az érzékelt eredmény 0,5 mW/cm2 fölé kerül, úgy az érzékeny embereknél, a tapasztalatok alapján, idegi panaszok, koncentrációs nehézségek, fejfájási tünetek és csökkent teljesítőképesség előfordulhatnak. Az ilyen esetekben is érdemes megkeresni, és lehetőleg kiküszöbölni az elektromágneses sugárterhelés okait. Gyakran csupán egyszerű, különösebb költségráfordítást nem igénylő intézkedésekről van szó, amelyekkel elérhető a teljesen szükségtelen elektroszmog hatás csökkentése.

A lakóterületeken és a munkahelyeken azonban többnyire találhatók olyan helyek is, ahol az érték magasabbat mutat. Ez gyakran elkerülhetetlen és a tudomány jelenlegi (még nem

kielégítően bizonyított) állása szerint valószínűleg nem veszélyes, amennyiben az ilyen intenzív elektromágneses mező csak rövid időre fejti ki a hatását. Mindenesetre a megelőző egészségvédelem érdekében meg kell próbálni az ilyen terheléseket elkerülni, illetve csökkenteni. Gyakran segítséget jelent a sugárzóforrástól való eltávolodás, vagy pedig a hatást mérséklő és árnyékoló intézkedések végrehajtása.

Amennyiben az elektroszmog-érzékelő készülék magasabb értéket jelez, akkor az elektroszmog intenzív hatással lehet a szervezetre, és tartós hatás esetén károsíthatja az egészséget. Az ilyen hatásokat biztonsági megfontolásokból érdemes elkerülni, illetve érdemes egy szakemberrel konzultálni, aki segít az ilyen, hosszúidejű hatása alapján esetleg veszélyes sugárzásterhelés pontos okainak felderítésében és a hatást csökkentő intézkedések megvalósításában.

MEGRENDELŐ


A termékeket most AKCIÓ keretein belül megrendelheti online, a lap alsó részén található megrendelő beküldésével, illetve a 06-70/6200-563-as telefonszámon.

Mindkét termék megvásárlása esetén a derékalj és az ülőpárna együtt most 61.800,- Ft helyett
CSAK 49.900,- Ft-ért az Öné lehet!

Az alábbi űrlapon kérjük adja meg nevét, e-mail címét és az üzenetben kérjük írja meg, hogy mely terméket/termékeket rendeli meg!